STARGATE UNIVERSE


Výchozím příběhem seriálu je objevení způsobu využití devátého zámku na hvězdné bráně, který byl doposud obestřen tajemstvím. Každá brána má totiž zámků devět. Sedm jich slouží ke spojení s jinou bránou ve stejné galaxii. Osmý symbol umožňuje spojení s bránou v jiné galaxii, kde je však kvůli energetické náročnosti nutné přídavné napájení, jako například antické ZPM.

Hned v pilotní dvojepizodě je ujasněno, že devátý zámek slouží k zadání adresy, která ve vesmíru vyhledá antickou vesmírnou loď Destiny, ať se nachází kdekoliv. Toto spojení si však také nevystačí s běžnou energií, a SGC muselo proto vystavět základnu na jiné planetě, kde brána získávala geotermální energii.

V novém seriálu Hvězdná brána: Hluboký vesmír dostali Lidé ze Země možnost dostat se na Antickou loď Destiny a to za použití bájného devátého symbolu. Adresa Destiny je jedinečná, protože se neváže na výchozí bod země, tudíž může cestovat a používat bránu zároveň.

Tato loď byla kdysi součástí velkého experimentu Antiků, jehož účelem bylo zkoumání signálu, který vznikl při velkém třesku a nebyl rozhodně přírodní, byl umělý a to dokazovalo existenci inteligence na samotném počátku věků. Před lodí Destiny Antici vyslali několik konstrukčních lodí, které měly za úkol rozmístit po vesmíru hvězdné brány, samotná Destiny pak měla tyto lodě následovat s tím, že se na ni Antici přesunou bránou až bude loď hlouběji ve vesmíru. Antikové experiment nikdy nedotáhli do konce, protože se nakonec soustředili na povznesení.

Zápletka by se měla týkat expedice, která se na základně Icarus snažila přijít na kloub devátému symbolu a když se jim podaří navázat stabilní červí díru, jsou nuceni ji použít k úniku ze základny, která se zatím stala cílem útoku. Ocitnou se tak na Destiny, která se podobně jako Atlantida stane další lidskou kolonií. Expedice však uvízne na lodi a jediné, co mohou, je navázat spojení s nejbližšími branami nebo použít komunikační kameny ke spojení se Zemí. Je možností, že se expedice časem setká i s jednou z oněch lodí, které měly za úkol brány vyrábět.