STARGATE ATLANTIS


V Antarktidě byla zjištěna adresa brány údajného ztraceného města Antiků. Ale aby se Hvězdná brána na Zemi mohla spojit s Hvězdnou bránou ve ztraceném městě, potřebuje hodně energie, protože ztracené město se nachází v jiné galaxii. Dr. Rodney McKay tedy přijde s návrhem, jak propojit ZPM s Hvězdnou bránou a navázat spojení. Jenže není jisté, že na druhé straně bude dost energie k návratu na Zemi. Tak se vydává expedice Atlantidu pod vedením Dr. Elizabeth Weirové do galaxie Pegasus s úmyslem pobývat ve ztraceném městě. Expedice ale narazí na nepřátelskou rasu Wraithů, se kterou bojovali Antikové před více než deseti tisíci lety. Antikové válku prohrávali, a proto ponořili své město na dno oceánu, aby jej zachovali pro svůj případný návrat. Nyní přicházejí lidé ze Země s nadějí, že zde najdou technologii pro obranu Země. 

Pomocí hvězdné brány se podaří objevit ztracené město Atlantida v galaxii Pegasus. Toto město bylo kdysi domovem velice vyspělé rasy - Antiků, která byla první evolucí lidského druhu. Vyslaný tým v něm ale uvízne, protože nemají dostatek energie k cestě zpět na zem pomocí hvězdné brány.

Kolem celého města je oceán, pokrývající velkou část planety. Město má hvězdnou bránu ukrytou přímo v hlavní věži. Symboly na této bráně jsou osvětleny a má také štít podobný Iris, která se nachází na Zemi, není ovšem z titanu, ale je to energetické silové pole, které velice účinně chrání celé město před útokem z hvězdné brány.

Původní obyvatelé Atlantidy - Antikové - byli poraženi mocnou rasou Wraithů. Antikové byli technologicky vyspělejší než Wraithové, ale Antikové si myslili že jejich lodě jsou nezničitelné a proto je posílali hluboko do Wraithských území. Wraithové však tři tyto lodě obsadili a spolu s tím získali tři zdroje energie ZPM. Začali se rozmnožovat a poté i klonovat. Díky početní převaze Wraithové vyhráli válku a tak Antikové potopili Atlantidu a odešli zpět na Zemi. Wraithové žijí v mateřských úlech nebo křižnících. Jsou rozděleni do frakcí a každý úl má svou královnu. Jejich potravou je jiná, respektive lidská životní síla, kterou z nich vysávají pomocí přísavné ruky. Když Wraithové nemají zdroj jídla uchýlí se ke kanibalismu. Ve všech světech v galaxii probíhá pravidelná "sklizeň", protože lidé v této galaxii jsou ještě na úrovni středověku. Během sklizně Wraithové sklidí většinu lidí na planetě a proto je po sklizni celá posádka v hibernaci aby se lidé mohli dostatečně rozmnožit a pro Wraithi bylo dost potravy. V hibernaci nejsou hlídači a pár strážců. Mají také velmi účinnou schopnost regenerace a to tak velkou, že jsou nesmrtelni. Dají se zabít pouze účinnou zbraní. Nejmenší loď Wraithů se nazývá "šipka" , její protáhlá konstrukce je zakončena ostrou špicí a je schopna cestovat hvězdnou bránou a zvláštním teleportem sesbírat lidi při sklizni.